Voor actuele en betrouwbare informatie over het corona virus verwijzen wij u naar de website van onze beroepsvereniging thuisarts en het landelijk informatienummer 0800-1351.

Capaciteit huisartsen en ziekenhuizen

Om voldoende capaciteit in de huisartsenzorg en de ziekenhuizen te behouden is het zeer belangrijk om het aantal nieuwe besmettingen met het corona virus zoveel mogelijk te beperken, zowel onder de bevolking (zodat de zorgvraag niet te snel toeneemt), als onder de medewerkers in de zorg (zodat deze zorg kunnen blijven leveren).

Telefonische ondersteuning

Wij beperken het aantal mogelijke overdrachtsmomenten van het virus in onze praktijk zoveel mogelijk. Waar mogelijk handelen wij uw hulpvraag telefonisch af, in plaats van met een afspraak op het spreekuur. Alle niet dringende zorg stellen wij zo mogelijk uit. Binnen onze praktijk zijn daarom de volgende maatregelen en regels van kracht, waarvoor wij uw begrip en medewerking vragen:

Heeft u geen klachten, maar vragen over het corona virus? Kijkt u dan eerst op www.thuisarts.nl, of bel het landelijk informatienummer: 0800-1351.Kom niet naar de praktijk wanneer u geen afspraak heeft.

Kom ook niet zonder afspraak naar de praktijk voor een behandeling door de assistente (zoals oren uitspuiten, bloeddruk meten, medicatie herhalen etc). Voor dringende en noodzakelijke behandelingen bij de assistente dient u nu ook eerst telefonisch contact op te nemen.

Wanneer u huisartsenzorg nodig heeft, belt u de praktijk. De assistente zal zoals gebruikelijk samen met u nagaan hoe, waar en wanneer u het beste geholpen kunt worden.

Wanneer u een afspraak heeft, neemt u dan niet te vroeg plaats in de wachtkamer, zodat deze niet onnodig vol wordt.

Verlaat na de afspraak direct de praktijk.

Controle afspraken bij onze praktijkondersteuners voor diabetes en CVRM worden tot nader bericht gewoon ingepland. Patiënten die een afspraak hebben staan welke geannuleerd moeten worden, zullen wij persoonlijk informeren.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Namens alle medewerkers,

Carola Balk
Huisartspraktijk Balk

In de regio Wuhan (China) startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw Coronavirus. Dit wordt ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Wat kunt u ter preventie doen? En wat moet u doen als u denkt besmet te zijn? In dit artikel leest u meer over het Coronavirus.

Coronavirus proberen te voorkomen

U kunt er veel aan doen om het virus proberen te voorkomen. U kunt een bijdrage aan het verspreiden van het Corona virus voorkomen door:

waar mogelijk thuis te werken

plekken waar meer dan 100 personen bij elkaar komen te vermijden

uw handen vaak met water en zeep te wassen en deze met een papieren handdoekje te drogen

te hoesten en te niezen in de binnenkant van uw elleboog

papieren zakdoekjes te gebruiken als u uw neus wilt snuiten (gooi ze meteen weg)

op minimaal 2 meter afstand te blijven van mensen die hoesten en niezen.

Oudere personen of personen met verminderde weerstand

Bent u ouder? Heeft u een verlaagde weerstand? Kampt u met een chronische ziekte? Dan raden wij u ook deze adviezen op te volgen:

Reis zo min mogelijk met het OV

Ga zo min mogelijk naar plekken met veel mensen

Vertel uw vrienden en familie dat ze niet bij u op bezoek mogen komen als ze klachten hebben (verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts)

te hoesten en te niezen in de binnenkant van uw elleboog

papieren zakdoekjes te gebruiken als u uw neus wilt snuiten (gooi ze meteen weg)

op minimaal 2 meter afstand te blijven van mensen die hoesten en niezen.

Wilt u zelf bij iemand op bezoek gaan? Bel dan eerst om na te gaan of er mensen aanwezig zijn die klachten hebben. Ga niet op bezoek als iemand aanwezig is met klachten.

Thuis en binnen blijven

Indien u een van deze onderstaande punten met "Ja" kunt beantwoorden, blijft u dan thuis en binnen:

  1. U heeft klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts)
  2. U bent in China, Iran, Zuid-Korea of Italië geweest. En u heeft klachten (verkouden of verhoging tot 38 graden)
  3. U bent dichtbij iemand geweest die het coronavirus heeft. En u heeft klachten (verkoudheid of verhoging tot 38 graden)

Bel direct uw huisarts of huisartsenpost bij koorts (38° of hoger) EN indien u hoest of moeilijk ademt

Meer informatie over het Coronavirus leest u op de website Thuisarts.nl (hier staat ook een video) of op de website van het RIVM.

Sinds vandaag is onze patiënten portal actief. Met het in gebruik nemen van deze patiënten portaal kunt u nu online eenvoudig en veilig uw zorg met huisartspraktijk Balk regelen.

Patiënten portaal

Met het in gebruik nemen van deze portaal, spelen wij in op de behoefte om ook binnen onze praktijk meer en meer online te kunnen regelen. Alles wat u online via deze portaal aanvraagt, wordt direct in ons patiënten systeem geplaatst. Wij hebben hierdoor minder tijd nodig om uw vragen en verzoeken te behandelen. Met het in gebruik nemen van deze portaal, worden de volgende items op onze website vervangen:

Online afspraak maken

Herhaalrecept aanvragen

eConsult

Waarom een patiënten portal?

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Dit betekent dat er voorwaarden gesteld worden aan de wijze waarop wij als huisartspraktijk met u als patiënt kunnen en mogen communiceren.

E-mail voldoet niet meer

Als huisartspraktijk communiceerden wij via een speciaal beveiligd e-mailadres. Indien u als patient ons antwoord, stelt de AVG dat de veiligheid van deze e-mail niet gegarandeerd is. Daarom kunnen wij u per e-mail niet meer informeren over bepaalde gegevens. Wij gingen hier als praktijk voorzichtig mee om, met het in gebruik nemen van de portal hoeven wij gevoelige informatie helemaal niet meer per e-mail te versturen (denk aan uw persoonlijke gegevens).

Eenmalige registratie vereist

Om als patiënt van onze huisartspraktijk gebruik te kunnen maken van de patiënten portal, is een eenmalige registratie vereist. Wanneer u zich registreert, krijgen wij hiervan bericht. Wij zoeken uw gegevens op in ons patiënten systeem en koppelen uw registratie aan uw gegevens. Hiermee geven wij u toegang tot onze portal en kunt u online een afspraak maken, een eConsult starten en herhaalrecepten aanvragen.

Dossier niet inzichtelijk

Uw dossier is vertrouwelijk en niet inzichtelijk via de patienten portal. Wij geven u met de toegang tot de patienten portal de mogelijkheid om 24 uur per dag op een eenvoudige, snelle en veilige wijze online zorg te regelen.

Werkwijze patienten portal

De patiënten portal is 24 uur per dag beschikbaar. U kunt bepaalde zorg via deze portal regelen. Zodra u zorg via deze portal regelt, ontvangen wij een notificatie per e-mail. Zodra wij uw zorg verzoek hebben behandeld, krijgt u een notificatie op het e-mailadres wat u bij registratie opgeeft. Hierin staan geen medische gegevens vermeld. Het is uitsluitend een notificatie dat wij als huisartspraktijk actie hebben ondernomen op uw zorgverzoek. U kunt de volgende notificaties verwachten:

uw herhaalrecept is geaccepteerd (informatie over het recept wordt niet meegestuurd in deze notificatie)

U heeft een antwoord op uw eConsult (de reactie van de huisarts wordt niet meegestuurd in deze notificatie)

Uw afspraak is bevestigd (informatie over de afspraak wordt niet meegestuurd in deze notificatie)

Registreren

Wanneer u gebruik wilt maken van de patiënten portal is een eenmalige registratie noodzakelijk. U kunt zich in onze portal registreren en ontvangt een bericht zodra uw account gereed is. Vanaf dat moment kunt u online zorg regelen.

Registreren (of inloggen)

Vanaf vandaag is Huisartspraktijk Balk ook op woensdag geopend! Waar eerder nog werd waargenomen door dr. Mahadew, kunt u nu gewoon terecht bij uw eigen huisartspraktijk.

Woensdag geopend tot 17:00

Net als de overige dagen van de week, is de praktijk op woensdag geopend tot 17:00 uur. De woensdag is hiermee een volwaardige dag binnen onze praktijk. Met de opening op woensdag middag hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn. Op de woensdag is huisarts mw. Karine Arxhoek aanwezig in de praktijk.

 

 

Een goede relatie tussen u, de patiënt, en uw huisarts is belangrijk. Het kan soms voorkomen dat door bepaalde oorzaken deze relatie verstoort wordt. U kunt ontevreden zijn wat resulteert in een klacht over uw huisarts. U kunt hier lezen wat u met uw klacht kunt doen en wat de mogelijkheden zijn om deze op te lossen.

Klacht samen oplossen

Indien u van mening bent dat uw relatie met uw arts verstoord is, zullen wij er alles aan doen om deze ontevredenheid proberen weg te nemen. Wij proberen uw klacht samen oplossen. Deze moeten dan wel kenbaar zijn bij Huisartspraktijk Balk. Via de website kunt u uw klacht kenbaar maken.  Na ontvangst van uw melding proberen wij samen met u tot een oplossing te komen waarbij onze relatie herstelt.

DOKh

Indien de poging om uw klacht samen op te lossen niet slaagt, brengen wij u in contact met de klachtenfunctionaris van het DOKh. DOKh staat voor kwalitatief hoogwaardige nascholingen voor eerstelijns zorgverleners, georganiseerd door een enthousiast team van zorgverleners en bureaumedewerkers. Zij hebben de bevoegdheid om accreditatie toe te kennen voor de medewerkers van de huisartsenpraktijk. In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg.

Klachtenbemiddeling

Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek waarbij een onpartijdige bemiddelaar aanwezig is. Als zowel u als de huisarts aangeeft dat bemiddeling gewenst is, volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt hierbij op als bemiddelaar. Tijdens deze gesprekken krijgen u en de huisarts de gelegenheid om toelichting te geven op uw klachten en geschillen. Als het begrip hierbij over en weer toeneemt, ontstaat vaak weer een werkbare situatie waarbij de relatie tussen patiënt en huisarts hersteld kan worden.

Spelregels

Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos

Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijnBij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwenAlle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplichtDe volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

Geen resultaat

Indien er ondanks de inspanningen van zowel u, de huisarts en de klachtenfunctionaris geen resultaat behaald wordt, ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. U kunt zich dan wenden tot het DOKh.

KlachtenformulierReglement KlachtenregelingProtocol KlachtenregelingWebsite DOKh.nl

Toestemming geven voor het uitwisselen van gegevens blijft belangrijk voor u en voor ons. Daarom blijven wij komende maanden om uw toestemming vragen. Huisartspraktijk Balk en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar ieder apart vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Om u goede zorg te kunnen verlenen, zijn huisartsen, apotheken en huisartsenposten graag op de hoogte van uw medische situatie, zoals chronische ziektes en medicatiegebruik. Sinds 1 januari 2013 moet u expliciet toestemming gegeven hebben om die informatie uit te wisselen. Deze toestemming moeten wij ook in uw dossier vastleggen. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp. U vindt op die pagina ook een link naar het toestemmingsformulier.

Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts en apotheek ieder toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts en/of uw apotheek. U kunt ook mondeling toestemming geven aan deze zorgverleners. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen apart toestemming geven.

Alle nieuwe inschrijvingen bij onze praktijk vragen wij via het inschrijfformulier om toestemming. U kunt ook uw toestemming of bezwaar kenbaar maken door bij de assistente een formulier in te vullen. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt hiervoor terecht bij de assistente van onze praktijk.

Sinds enige tijd is er een nieuwe functie in de huisartspraktijk: de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, afgekort poh-ggz. Hier vindt u informatie over wat deze functie inhoudt en wat de poh-ggz voor u kan betekenen.

Om welke klachten gaat het?

Als u met psychische of psychosociale klachten naar uw huisarts gaat (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk, opvoeding of relaties), kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken met de poh-ggz. Hij kan dat doen als hij bijvoorbeeld zelf te weinig tijd heeft om u goed te helpen, behoefte heeft aan meer informatie of gespecialiseerd advies.

Hoe werkt de poh-ggz?

In een gesprek brengt de poh-ggz samen met u uw klachten en vragen in kaart. Vervolgens informeert en adviseert de poh-ggz u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit betekent dat u een of meerdere gesprekken bij de poh-ggz hebt of een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of een vervolggesprek bij de huisarts. De poh-ggz kan u dus helpen door:het verhelderen van problemen;het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;in sommige gevallen kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk door de poh-ggz;soms nazorg na behandeling in de GGZ;en soms overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.

Hoe komt een afspraak tot stand?

Een afspraak met de poh-ggz komt tot stand op initiatief van uw huisarts. U kunt ook zelf met uw huisarts bespreken of een gesprek met de poh-ggz voor u zinvol kan zijn. Na een verwijzing van de huisarts, wordt een eerste gesprek met de poh-ggz gepland. Na het eerste gesprek zal de poh-ggz u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Kosten

Aan de gesprekken met de poh-ggz zijn voor u geen kosten verbonden.

Spreekuren

De functie van poh-ggz wordt vervuld door mevr. Sylvia Verwer. Zij houdt spreekuur op maandag.

Mocht u verder nog vragen hebben? Stelt u ze gerust aan de assistente of aan de huisarts of kijk op de website van de landelijke vereniging POH-GGZ.

Sinds januari ben ik al werkzaam binnen uw huisartspraktijk en per 1 juli neem ik de praktijk van Peter Kerstens over. Per 1 juli gaat de praktijk verder onder de naam Huisartspraktijk Balk.

Graag wil ik mijzelf voorstellen als uw nieuwe huisarts. Ik ben Carola Balk, 42 jaar, getrouwd en ik heb een dochter van 6 jaar en een zoon van 3 jaar. Na het afronden van de huisartsenopleiding in 2003 ben ik als huisarts werkzaam geweest in dienst van een collega te Heerhugowaard.

Huisartspraktijk Balk

De wens om op mijn eigen wijze patiёnten van goede zorg en service te voorzien, heeft me doen besluiten zelf praktijkhouder te worden. Per 1 juli ben ik dan ook als praktijkhouder gestart onder de naam Huisartspraktijk Balk. Ik hecht er grote waarde aan om volgens de laatste richtlijnen en inzichten van onze beroepsgroep te werken. Daarnaast wil ik een betrouwbare, open en menselijke huisarts voor u zijn.

Vertrouwde medewerkers

Met de start van Huisartspraktijk Balk zijn er voor u als patiënt niet veel veranderingen. Behalve de naamswijziging en uiteraard een nieuwe huisarts, blijven de medewerkers aan de praktijk verbonden. Als u telefonisch contact met ons opneemt, staan de voor u bekende assistentes u zoals altijd te woord. Er wordt wel een ervaren gediplomeerde praktijkondersteuner aan ons team toegevoegd. Hierdoor kunnen wij met onze praktijk de zorg naar een hoger niveau brengen. De praktijk blijft bereikbaar via dezelfde telefoonnummers.

Website Huisartspraktijk Balk

De website hebben we met deze overname meteen vernieuwd. Via de website kunt u o.a. een afspraak maken, herhaalrecepten aanvragen en een eConsult insturen. Nieuwe patiënten kunnen zich online inschrijven. Alle ingevulde informatie wordt naar ons veilige e-mailadres van Zorgring verstuurd. Zo bent u er zeker van dat wij uw gegevens vertrouwelijk en veilig behandelen.

Neem gerust een kijkje op onze nieuwe website en wees welkom bij Huisartspraktijk Balk.