Klacht over uw Huisarts

Een goede relatie tussen u, de patiënt, en uw huisarts is belangrijk. Het kan soms voorkomen dat door bepaalde oorzaken deze relatie verstoort wordt. U kunt ontevreden zijn wat resulteert in een klacht over uw huisarts. U kunt hier lezen wat u met uw klacht kunt doen en wat de mogelijkheden zijn om deze op te lossen.

Klacht samen oplossen

Indien u van mening bent dat uw relatie met uw arts verstoord is, zullen wij er alles aan doen om deze ontevredenheid proberen weg te nemen. Wij proberen uw klacht samen oplossen. Deze moeten dan wel kenbaar zijn bij Huisartspraktijk Balk. Via de website kunt u uw klacht kenbaar maken. Na ontvangst van uw melding proberen wij samen met u tot een oplossing te komen waarbij onze relatie herstelt.

DOKh

Indien de poging om uw klacht samen op te lossen niet slaagt, brengen wij u in contact met de klachtenfunctionaris van het DOKh. DOKh staat voor kwalitatief hoogwaardige nascholingen voor eerstelijns zorgverleners, georganiseerd door een enthousiast team van zorgverleners en bureaumedewerkers. Zij hebben de bevoegdheid om accreditatie toe te kennen voor de medewerkers van de huisartsenpraktijk. In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg.

Klachtenbemiddeling

Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek waarbij een onpartijdige bemiddelaar aanwezig is. Als zowel u als de huisarts aangeeft dat bemiddeling gewenst is, volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt hierbij op als bemiddelaar. Tijdens deze gesprekken krijgen u en de huisarts de gelegenheid om toelichting te geven op uw klachten en geschillen. Als het begrip hierbij over en weer toeneemt, ontstaat vaak weer een werkbare situatie waarbij de relatie tussen patiënt en huisarts hersteld kan worden.

Spelregels

Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos
Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn
Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen
Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht
De volledige klachtenregeling is te downloaden op de website van DOKh

Geen resultaat na uw klacht

Indien er ondanks de inspanningen van zowel u, de huisarts en de klachtenfunctionaris geen resultaat behaald wordt, ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. U kunt zich dan wenden tot het DOKh.