Patiënten Portal actief

Categorie:
Auteur: Carola Balk

Sinds vandaag is onze patiënten portal actief. Met het in gebruik nemen van deze patiënten portaal kunt u nu online eenvoudig en veilig uw zorg met huisartspraktijk Balk regelen.

Patiënten portaal

Met het in gebruik nemen van deze portaal, spelen wij in op de behoefte om ook binnen onze praktijk meer en meer online te kunnen regelen. Alles wat u online via deze portaal aanvraagt, wordt direct in ons patiënten systeem geplaatst. Wij hebben hierdoor minder tijd nodig om uw vragen en verzoeken te behandelen. Met het in gebruik nemen van deze portaal, worden de volgende items op onze website vervangen:

Online afspraak maken

Herhaalrecept aanvragen

eConsult

Waarom een patiënten portal?

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Dit betekent dat er voorwaarden gesteld worden aan de wijze waarop wij als huisartspraktijk met u als patiënt kunnen en mogen communiceren.

E-mail voldoet niet meer

Als huisartspraktijk communiceerden wij via een speciaal beveiligd e-mailadres. Indien u als patient ons antwoord, stelt de AVG dat de veiligheid van deze e-mail niet gegarandeerd is. Daarom kunnen wij u per e-mail niet meer informeren over bepaalde gegevens. Wij gingen hier als praktijk voorzichtig mee om, met het in gebruik nemen van de portal hoeven wij gevoelige informatie helemaal niet meer per e-mail te versturen (denk aan uw persoonlijke gegevens).

Eenmalige registratie vereist

Om als patiënt van onze huisartspraktijk gebruik te kunnen maken van de patiënten portal, is een eenmalige registratie vereist. Wanneer u zich registreert, krijgen wij hiervan bericht. Wij zoeken uw gegevens op in ons patiënten systeem en koppelen uw registratie aan uw gegevens. Hiermee geven wij u toegang tot onze portal en kunt u online een afspraak maken, een eConsult starten en herhaalrecepten aanvragen.

Dossier niet inzichtelijk

Uw dossier is vertrouwelijk en niet inzichtelijk via de patienten portal. Wij geven u met de toegang tot de patienten portal de mogelijkheid om 24 uur per dag op een eenvoudige, snelle en veilige wijze online zorg te regelen.

Werkwijze patienten portal

De patiënten portal is 24 uur per dag beschikbaar. U kunt bepaalde zorg via deze portal regelen. Zodra u zorg via deze portal regelt, ontvangen wij een notificatie per e-mail. Zodra wij uw zorg verzoek hebben behandeld, krijgt u een notificatie op het e-mailadres wat u bij registratie opgeeft. Hierin staan geen medische gegevens vermeld. Het is uitsluitend een notificatie dat wij als huisartspraktijk actie hebben ondernomen op uw zorgverzoek. U kunt de volgende notificaties verwachten:

uw herhaalrecept is geaccepteerd (informatie over het recept wordt niet meegestuurd in deze notificatie)

U heeft een antwoord op uw eConsult (de reactie van de huisarts wordt niet meegestuurd in deze notificatie)

Uw afspraak is bevestigd (informatie over de afspraak wordt niet meegestuurd in deze notificatie)

Registreren

Wanneer u gebruik wilt maken van de patiënten portal is een eenmalige registratie noodzakelijk. U kunt zich in onze portal registreren en ontvangt een bericht zodra uw account gereed is. Vanaf dat moment kunt u online zorg regelen.

Registreren (of inloggen)

Openingstijden

maandag 08:30 – 17:00
dinsdag 08:30 – 17:00
woensdag 08:30 – 17:00
donderdag 08:30 – 17:00
vrijdag 08:30 – 17:00