Assistentie & Ondersteuning

De huisarts kan niet zonder assistentie en ondersteuning. Daarom werken er een aantal assistentes binnen huisartspraktijk Balk. De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Vrijwel alle onderzoekingen en behandelingen binnen de huisartspraktijk zijn kosteloos.

Dagelijks overleg met de huisarts

Er vindt over alle contacten van de assistentes dagelijks overleg plaats met de huisarts. Ook de praktijkondersteuner (POH) overlegt alles met de huisarts. Zo nodig kunnen zij direct met de huisarts in contact treden. Alle assistentes zijn gediplomeerd. U kunt bij de assistentes onder andere terecht voor:
24 uurs bloeddrukmeting
Aanstippen van wratten
Bloeddrukmeting
Doppler onderzoek (vaatonderzoek)
Hartfilmpje (ECG)
Hechtingen verwijderen
Herhaalrecepten
Injecties geven
MRSA kweken (uitsluiten “ziekenhuisbacterie”)
Oren uitspuiten
SOA testen (uitsluiten van geslachtsziekten)
Spirometrie (is longfunctiemeting)
Suiker controle (glucose)
Uitstrijkjes
Urine onderzoek (sediment)
Verbinden van wonden
Verstrekken van informatiefolders
Zwangerschapstest